SCI-TU ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมโล่พระราชทาน ผลงาน​เรื่อง ผลิตภัณฑ์ข้าวกระยาคูกึ่งสำเร็จรูปจากน้ำนมข้าวรวงอ่อนอินทรีย์ จากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565 (Rice Innovation Award 2022)

16 ธ.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

🎉SCI-TU ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
🏆ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมโล่พระราชทาน

👉🏻ผลงาน​เรื่อง ผลิตภัณฑ์ข้าวกระยาคูกึ่งสำเร็จรูปจากน้ำนมข้าวรวงอ่อนอินทรีย์

จากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2565 (Rice Innovation Award 2022)

โดยมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 54 ผลงาน

สมาชิกในทีมประกอบด้วย

1.น.ส.ขัตติยาภรณ์ เงินชัยโรจน์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2.น.ส.ณัฐชยา จิวสุวรรณ์ นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
3.น.ส.พิรญาณ์ โชคสกุลเกียรติ นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
4.น.ส.นริศรา อ่อนศรี นักศึกษาปริญญาตรี ปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

โดยมี ผศ.ดร.บุศราภา ลีละวัฒน์ เป็นอาจารย์​ที่​ปรึกษา

ประวัติโดยย่อผลงาน

ข้าวกระยาคู เป็นขนมไทยโบราณพื้นถิ่นหายาก ผลิตจากข้าวในระยะน้ำนม ซึ่งปริมาณโปรตีนสูงกว่าข้าวในระยะที่โตเต็มที่ มีเปปไทด์สายสั้นที่ออกฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน และมีสารก่อภูมิแพ้ต่ำ ในปัจจุบันสามารถหาข้าวกระยาคูรับประทานได้ยาก ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายทางการค้ามีอายุการเก็บรักษาเพียง 5-7 วันที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (ตู้เย็น) 

ดังนั้นจึงมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกระยาคูกึ่งสำเร็จรูป ร่วมกับการเสริมใยอาหารจากอินูลินสายยาว เสริมปริมาณโปรตีนด้วยการใช้โปรตีนเวย์ที่สามารถคงคุณค่าทางโภชนาการและมีอายุการเก็บรักษานาน ต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

1.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปริมาณน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
2.เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเสริมคุณค่าสารอาหารทางด้านโภชนาการ โดยการเสริมใยอาหารจากอินูลิน ที่ช่วยในการขับถ่าย และเสริมโปรตีนเวย์
3.เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีการทำแห้งที่ทำให้สามารถคงคุณค่าทางโภชนาการ กลิ่นและรสชาติ