รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร เข้าพบ อธิการบดี มธ. เพื่อสวัสดีปีใหม่ และรายงานแนวทางการพัฒนาคณะฯ

22 ธ.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

วันนี้ (22 ธันวาคม 2565) รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร เข้าพบ รศ.เกศินี วิฑูรชาติอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อสวัสดีปีใหม่ และรายงานแนวทางการพัฒนาคณะฯ ในแต่ละด้านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการการพัฒนาคณะฯและมหาวิทยาลัยต่อไป