SCI-TU เข้าร่วมการออกบูธประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23 พ.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการออกบูธประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อแนะนำสาขาวิชา หลักสูตรต่าง ๆ ภายในคณะฯ รวมถึงโอกาสทางการศึกษาและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์