ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าและผู้ทำคุณประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2565 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6 มิ.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป