SCI-TU จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

10 ส.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 SCI-TU จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ณ ห้อง 1000 คน อาคารบรรยายรวม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


กิจกรรมในช่วงเช้า รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขึ้นกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ จากนั้นเป็นการแนะนำการเรียนการสอน และการให้บริการนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย อ.ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสร มุ้ยจีน คณะพยาบาลศาสตร์ มาบรรยายเรื่อง “สุขภาพจิตกับชีวิตมหาลัย และว่าที่ ร.อ.เฉลิมชัย นนทะภา (ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) บรรยายเรื่อง “พี่เก่าเล่าเรื่องกิจกรรมกับชีวิตใหม่ เมื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย (วิทยาศาสตร์)”

ในช่วงบ่ายนักศึกษาใหม่บางสาขาวิชาได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศของสาขาวิชาในวันเดียวกัน ซึ่งบางสาขาวิชาได้จัดกิจกรรมไปแล้วก่อนหน้านี้