ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ได้รับรางวัล Young Distinguished Researcher Award

11 ส.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ได้รับรางวัล
Young Distinguished Researcher Award

จาก Jaipur Mathematical Society ซึ่งมอบให้ในงานประชุม The 5th International Conference on Mathematical Modelling, Applied Analysis and Computation (ICMMAAC-22) วันที่ 4-6 สิงหาคม 2565