SCI-TU จัด Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

18 ส.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

SCI-TU จัด Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (18 สิงหาคม 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติ รศ.ดร.วรางคณา สมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิด จุดประสงค์ของโครงการในครั้งนี้เพื่อทำความเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของคณะฯ ทั้งอาคาร บร.2 บร.3 บร.4 และบร.5 ให้เป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม กิจกรรมในครั้งมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะเข้าร่วมอย่างคับคั่ง