ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life-Long Learning Center @ SCI TU เปิดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

5 ก.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life-Long Learning Center @ SCI TU เปิดโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป เสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการ เน้นการต่อยอดนวัตกรรมสู่ตลาดจริง รู้จักคู่แข่งในอุตสาหกรรม เข้าใจออกแบบแนวคิดด้านนวัตกรรมให้เข้าถึงความต้องการของผู้ใช้และสื่อสารทางการตลาดให้เป็นที่รู้จัก

การเรียนรู้รูปแบบใหม่ แบบ Non-Degree Training สำหรับพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นอกห้องเรียนสู่แนวคิดผู้ประกอบการ หยิบผลงานมาพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

🚀 สิ่งที่จะได้รับตลอดหลักสูตร

✅แนวคิด Sci+Biz นักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องทดลอง สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้

✅ เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญสำหรับปรึกษาเพื่อพัฒนาสู่ตลาดจริง

✅ เชื่อมต่อกับกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมงานแสดง Road Show ต่างๆ

✅ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการอบรมเมื่อเข้าเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนด

ค่าลงทะเบียน หลักสูตรละ 5,500.- บาท อบรม 10 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง

ทุกวัน อังคาร และ พฤหัส เวลา 19:00 – 21:00 ระยะเวลา 5 สัปดาห์

1. ออกแบบแนวคิดสำหรับนักนวัตกรรม Design Thinking for Innovator เริ่ม 20 กย. 65 – 20 ต.ค. 65

2.การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ Entrepreneurial Marketing เริ่ม 25 ต.ค. 65 – 24 ต.ค. 65

3.บริหารการเงินสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักการเงิน Financial for Non-Finance Manager เริ่ม 29 พ.ย. 65 – 29 ธ.ค. 65

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 กันยายน 2565

ลงทะเบียนได้ที่ >>> https://bit.ly/3CYM9Eu

————————

✏️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ 092-664-1558 (อาจารย์อักษิกา)

Email: iscnondegree@hut_scitu