เปลี่ยนภาษา:  English

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มอบกระเช้าในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มอบกระเช้าในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี โดย รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี เป็นผู้มอบกระเช้าในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ
ณ ห้องประชุม S-208 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต