เปลี่ยนภาษา:  English

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นักเรียนโครงการ วมว. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน