เปลี่ยนภาษา:  English

การขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

การขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564

📌การขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563
.
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาค 2 ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการแจ้งจบการศึกษาดังนี้
📌ส่งแบบฟอร์มภายในวันที่ 3-12 กุมภาพันธ์ 2564
.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างหลักสูตร https://sci.tu.ac.th/academic-scitu-th/
.
ส่งใบกระจายโครงสร้าง https://forms.gle/LDZjt3yJEnCrJt4w5