เปลี่ยนภาษา:  English

คณวิทย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะฯ ทุกท่าน ที่ได้รับการสนับสนุนข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน

ที่ได้รับการสนับสนุนข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ที่ได้รับการสนับสนุนข้อเสนอการวิจัย  ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดังต่อไปนี้