เปลี่ยนภาษา:  English

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ระดับโลก Coursera ในโปรแกรม Coursera for Campus

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ระดับโลก Coursera ในโปรแกรม Coursera for Campus

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563

โอกาสดี!!! สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคน

ทางคณะฯ ได้เข้าร่วมเป็น Partner กับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ระดับโลก Coursera ในโปรแกรม Coursera for Campus ซึ่งผู้ที่สมัครเข้าร่วมในโปรแกรมนี้จะสามารถเรียนรู้วิชาต่างๆ กว่า 3000 คอร์ส ที่เปิดสอนบนแพลตฟอร์ม Coursera ได้ฟรี และฝึกทักษะทันสมัยและมีความสำคัญ ซึ่งเป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน อาทิ Computer Science, Data Science, Business, Technology, Healthcare, IT & Cloud Computing, Arts & Humanities, Physical Sciences & Engineering, Professional Development

ผู้ที่สนใจขอสมัครเข้าร่วมโปรแกรม สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่

https://forms.gle/zZ49y79mP1tsFbXo9

**ท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับภายใน 24 ชม.