เปลี่ยนภาษา:  English

คณะวิทย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับคณจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านทนที่ได้รับการจัดสรร ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย ตามประกาศของหน่วยวิจัยวิจัยประจำเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2563

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับคณจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านทนที่ได้รับการจัดสรร ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย ตามประกาศของหน่วยวิจัยประจำเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2563

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับคณจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านทนที่ได้รับการจัดสรร ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย ตามประกาศของหน่วยวิจัยวิจัยประจำเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2563 ดังต่อไปนี้

คณจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track)
ตามประกาศของหน่วยวิจัยประจำเดือน พฤษภาคม
คณจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track)
ตามประกาศของหน่วยวิจัยประจำเดือน เมษายน
ศูนย์วิจัยที่ได้รับการพิจารณางบประมาณสนับสนุนและจัดตั้ง
เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence – CoE)
หน่วยวิจัยที่ได้รับการพิจารณางบประมาณสนับสนุนและจัดตั้ง
เป็นหน่วยวิจัย (Research Unit – RU)