ขอเชิญร่วมงานตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ในงาน 38 ปี SCITU และร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 38

16 ก.พ. 2024 | Uncategorized

ขอเชิญร่วมงานตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ในงาน 38 ปี SCITU และร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 38

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 – 12.30 น.
ณ อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

📣 รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่นิมนต์มาร่วมงาน

⭐️ พระราชภาวนาวชิราภรณ์ (หลวงปู่อำนวย ภูริสุนทโร) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพ
⭐️ พระครูปลัดสุวัฒนญาณคุณ (พระอาจารย์มหาสามเรือน ปุญญฺสโก) วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
⭐️ พระราชวชิรธรรมากร (หลวงพ่อคำสด อรุโณ) วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี
⭐️ พระราชวชิรธรรมาจารย์ (หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม) วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
⭐️ พระราชวชิรญาณโกศล (หลวงพ่อบุญมี ธัมมรโต) วัดป่าศรัทธาถวาย (วัดถ้ำเต่า) จ.อุดรธานี
⭐️ พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ (หลวงพ่อสามดง จันทโชโต) วัดอรัญพรหมาราม จ.นครราชสีมา
⭐️ พระครูบรรพตสมานคุณ (พระอาจารย์ประพันธ์ อนาวิโล) วัดป่าภูหายหลง จ.นครราชสีมา
⭐️ พระอาจารย์บรรหาร ธัมมรโต วัดป่ากุงศรีเจริญธรรมจ.กาฬสินธุ์
⭐️ พระครูมงคลญาณโสภณ (พระอาจารย์บุญทวี สีตจิตโต) วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
🙏🏻 รวมพระเถระและพระติดตาม ประมาณ 20 รูป

📆 กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567
07.30 น. ร่วมตักบาตรพ่อแม่ครูอาจารย์
08.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รับศีล เจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
09.00 น. ถวายภัตตาหารและสังฆทาน แด่พ่อแม่ครูอาจารย์
10.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ 1 โดยหลวงพ่อบุญมี ธัมมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย (ถ้ำเต่า) จ.อุดรธานี
11.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์ที่ 2 โดยพระอาจารย์บุญทวี สีตจิตโต วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
หมายเหตุ: ตักบาตรอาหารแห้ง (เท่านั้น), อาหารสดถวาย ณ จุดจัดอาหาร

📮ขั้นตอนการบริจาค #1
1. บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขบัญชี 091-0-48557-2
ชื่อบัญชี ทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแสดงความจำนงบริจาคเงิน พร้อมทั้งแนบหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านทาง google form : https://bit.ly/scitu2567
3. คณะฯ ดำเนินการออกใบเสร็จ และจัดส่งใบเสร็จให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงิน

#ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่า

📮ขั้นตอนการบริจาค #2 Scan QR code ข้างล่าง
ที่สามารถลดหย่อนภาษี ได้ 2 เท่า เข้าระบบลดหย่อน 2 เท่านแบบอัตโนมัติ

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 089-4461900, 081-572499