คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ”

23 พ.ค. 2024 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ในฐานะ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ กับ รศ. ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนาม

ซึ่งมี รศ.โรจน์ คุณเอนก รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ. ดร.ถาปกรณ์ กำเนิดศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร น.ส.อภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนจากโรงเรียนวินิตศึกษา ฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ในฐานะ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

พระเทพเสนาบดี กล่าวว่า ในนามโรงเรียนวินิตศึกษา ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงร่วม หรือ MOU กับโรงเรียนวินิตศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มาจากต่างจังหวัด การทำ MOU วันนี้จุดประสงค์หลักก็เพื่อพัฒนาลูก ๆ วินิตศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อเตรียมตัวรองรับเข้าสู่ความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งวันนี้มากันหลายร้อยคน อยากให้มาดูสถานที่ อยากให้มาเห็นคณาจารย์ นักศึกษาที่นี่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต นักเรียนที่นั่งอยู่ในที่นี่ทุกคน อยากมาเรียนที่นี่ แต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจรับได้ไม่หมด ความจริงโรงเรียนวินิตศึกษากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราเป็นสีเดียวกันคือ เหลืองแดง ต่อจากนี้จะร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาเหลืองแดงวินิตศึกษา สู่ เหลืองแดง เส้นเลือดใหญ่ คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กว่าจะถึงตอนนั้นได้ ลูก ๆ วินิตศึกษาต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าคือ สุ จิ ปุ ลิ ที่เป็นหัวใจนักปราชญ์ ต้องเรียน ย้ำ ซ้ำ ทวน ให้เชี่ยวชาญ ต้องหมั่นขยันเรียน มีความอดทน และรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ มันจึงจะสำเร็จได้”

รศ. ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล เปิดเผยว่า วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ทำงานร่วมกันกับโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อจากนี้จะทำงานร่วมกันด้านวิชาการ จะมีการแปลกเปลี่ยนครูอาจารย์ ศึกษาดูงาน ซึ่งทางคณะเราพร้อมอยู่แล้ว ทั้งบุคลากร และอุปกรณ์ ห้องทดลอง งานลักษณะนี้เราทำกับภาคีเครือข่าย เช่น โรงเรียนพระปริยัติธรรม ภายใต้มูลนิธิของสมเด็จพระเทพ ฯ อยู่แล้ว อาจารย์ของเราจึงมีความพร้อม

“โรงเรียนวินิตศึกษาเป็นโรงเรียนแห่งที่ 2 ที่ร่วมลงนาม MOU กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนหน้านั่นมีโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต จังหวัดปทุมธานี ร่วมลงนามกับเราแล้ว และมีอีกหลายแห่งที่มีความประสงค์ของลงนาม MOU กับเรา ซึ่งเรากำลังดูรายละเอียดข้อตกลง เพราะการลงนาม มันต้องพร้อมก่อนทั้งอาจารย์ สื่อการสอน และห้องทดลอง ตอนนี้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค มีทั้งหมดประมาณ 4,000 คน ถือว่าเยอะพอสมควร แต่อนาคตอาจได้รับผลกระทบ เนื่องจากประชากรของเราเกิดน้อย แต่ ณ ตอนนี้ยังมีเยอะอยู่”

ทั้งนี้นอกจากพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังได้จัดบูธแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียน และผู้ที่สนใจ ร่วมศึกษาข้อมูลของแต่ละหลักสูตรอีกด้วย