ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

31 พ.ค. 2024 | ข่าวการรับเข้าศึกษา, ข่าวทั่วไป


📌สำหรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 2567
📌ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา
📌กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาค 1/2567

—————————————
‼️กำหนดการนี้ สำหรับนักศึกษาป.ตรี โครงการปกติเท่านั้น…นักศึกษาโครงการพิเศษ ติดตามกำหนดการได้ที่โครงการที่ตนเองสังกัด
—————————————
– จองหอพักติดต่อ https://psm.tu.ac.th/
– ปฐมนิเทศ นศ./กยศ./กรอ./ทุนการศึกษา/ผ่อนผันทหาร-รักษาดินแดน ติดต่อ https://www.facebook.com/tustudentaffairs
– เครื่องแบบนักศึกษา และเครื่องหมายต่าง ๆ ติดต่อ https://www.facebook.com/ThammasatBookstore


” 5 ขั้นตอน…การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มธ. ระดับ ป.ตรี”

” 5 ขั้นตอน…การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มธ. ระดับ ป.ตรี”
1. กรอกประวัตินักศึกษา
2. อัปโหลดเอกสารขึ้นทะเบียน
3. อัปโหลดรูปนักศึกษา
4. ทำบัตรนักศึกษา
5. ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา

———————————————–

📆ติดตามการประกาศกำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ที่ www.reg.tu.ac.th

📷 ตัวอย่างรูปถ่ายนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 https://www.reg.tu.ac.th/th/post/read/899

❓ คำถามเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนักศึกษา https://www.reg.tu.ac.th/th/post/read/897