เปลี่ยนภาษา:  English

ยุทธนา บุญปาลิต (โอ๊ต) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

ชมภูไพร ชมภูแสง (ดีน่า) สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3

สุทธินัย กล่ำสกุล (บอส) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร ชั้นปีที่ 2

รุ่งวิกรัย เลิศสุวรรณ์ (ตูน) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 1

ดูเรื่องปันประสบการณ์เรียนรู้ทั้งหมด

ยุทธนา บุญปาลิต (โอ๊ต)

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
28 กุมภาพันธ์ 2563

“ตลอด 4 ปีในรั้ว SCI TU ถือเป็นความทรงจำดีๆ ที่ต่อให้จบไปอีกกี่ปีผมก็ไม่มีทางลืมได้ลง เพราะที่นี่ได้มอบทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ทำผมได้รู้จักกับเพื่อนใหม่หลายคน ได้ลองทำในสิ่งใหม่ๆ ได้เจออาจารย์ที่เก่งและคอยช่วยสนับสนุนทุกๆ อย่าง”

ตลอด 4 ปีในรั้ว SCI TU ถือเป็นความทรงจำดีๆ ที่ต่อให้จบไปอีกกี่ปีผมก็ไม่มีทางลืมได้ลง เพราะที่นี่ได้มอบทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ทำผมได้รู้จักกับเพื่อนใหม่หลายคน ได้ลองทำในสิ่งใหม่ๆ ได้เจออาจารย์ที่เก่งและคอยช่วยสนับสนุนทุกๆ อย่าง ทำให้ผมได้มีโอกาสเป็นนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศถึง 2 แห่ง และได้ทำวิจัยร่วม 4 สถาบัน ตลอดจนได้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยทางโครงการช่วยออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักให้ แถมอาจารย์ยังช่วยสนับสนุนเต็มที่ด้วยการหาทุนของคณะวิทยาศาสตร์สำหรับไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศให้อีก

สำหรับโปรเจกต์วิจัยที่ผมได้ทำคือระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ขอบนอกในระบบ IoT ซึ่งได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียน SCI TU มาใช้ในโปรเจกต์นี้เยอะมากเช่น Network Programming สถิติ และยังช่วยให้ผมได้ความรู้เพิ่มขึ้น จากประสบการณ์ที่ได้ลงมือทำจริง และอย่างสุดท้ายที่ส่วนตัวผมเองนั้นคิดว่าสำคัญที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ เพราะนักวิจัยเป็นชาวต่างชาติกันหมดเลย ทำให้มีความกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีส่วนสำคัญมากกับการทำงานจริงในอนาคต

อยากฝากให้น้องๆ เลือกเรียนในสิ่งที่รักและสนุกกับมันจริงๆ ถ้าเมื่อไรที่น้องเข้ามาอยู่ในรั้ว SCI TU แล้วก็อยากให้ลองเปิดใจทำกิจกรรมต่างๆ ออกไปพบปะผู้คนหรือหาเพื่อนที่ไว้ใจได้สักคน หากน้องท้อ หรือเกรดไม่เป็นอย่างที่หวัง ลองคิดซะว่านักรบที่เก่งกาจ ก็ย่อมมีแผลบ้างเป็นธรรมดา เพราะชีวิตมหาวิทยาลัยก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนของชีวิตที่เราเข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด สู้ๆ นะครับ