เปลี่ยนภาษา:  English

ยุทธนา บุญปาลิต (โอ๊ต) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

ชมภูไพร ชมภูแสง (ดีน่า) สาขาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3

สุทธินัย กล่ำสกุล (บอส) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร ชั้นปีที่ 2

รุ่งวิกรัย เลิศสุวรรณ์ (ตูน) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 1

ดูเรื่องปันประสบการณ์เรียนรู้ทั้งหมด

สุทธินัย กล่ำสกุล (บอส)

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
28 กุมภาพันธ์ 2563

“อยากจะบอกว่าเรียนวิทย์ เรียนยาก แต่พอได้มาลองดูแล้วมันไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราจะผ่านมันไปได้ครับ แค่ต้องอาศัยความพยายาม อยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจแล้วใช้ความพยายามนั้นอย่างคุ้มค่าหรือไม่”
ผมเห็นว่า SCI TU มีการเปิดหลักสูตรสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาและเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหาร ที่ดูแล้วมีงานรองรับในอนาคตที่แน่นอน จึงเลือกเรียนที่นี่ ซึ่งในตอนแรกจะเป็นการเรียนพื้นฐานของคณะวิทย์อย่าง ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แคลคูลัส และสถิติ ที่หลายสาขาจะต้องเจอเหมือนกัน สำหรับน้องๆ ที่สงสัยว่าเรียนวิทย์ยากมั้ย? อยากจะบอกว่าเรียนวิทย์ เรียนยาก แต่พอได้มาลองดูแล้วมันไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราจะผ่านมันไปได้ครับ แค่ต้องอาศัยความพยายาม อยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจแล้วใช้ความพยายามนั้นอย่างคุ้มค่าหรือไม่ อย่างสาขาผมมีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ที่ให้เราได้ลงมือทำจริง ได้ออกไปดูงานบ่อยๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเบาแรงเรื่องการเรียนได้ เพราะทำให้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น

อีกทั้งที่นี่ยังมีทุนการศึกษาให้กับผู้ที่ทำกิจกรรม อย่างผมได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพราะผมเป็นกรรมการนักศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการฝึกทักษะทั้งการประสานงานที่ค่อนข้างจำเป็นเมื่อไปทำงานจริง ความกล้าแสดงออก ได้รู้จักคนมากขึ้น และอีกสิ่งสำคัญที่ได้กลับมาคือ ครอบครัวและมิตรภาพที่ได้มาจากการผ่านงาน ผ่านปัญหาต่างๆ มาด้วยกัน มันคือประสบการณ์ที่หาได้ยากมาก แล้วผมก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ทำให้ผมมีความสุขเหมือนเจอสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง