เปลี่ยนภาษา:  English

ยุทธนา บุญปาลิต (โอ๊ต) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

ชมภูไพร ชมภูแสง (ดีน่า) สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 3

สุทธินัย กล่ำสกุล (บอส) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร ชั้นปีที่ 2

รุ่งวิกรัย เลิศสุวรรณ์ (ตูน) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 1

ดูเรื่องปันประสบการณ์เรียนรู้ทั้งหมด

รุ่งวิกรัย เลิศสุวรรณ์ (ตูน)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
28 กุมภาพันธ์ 2563

“ถ้าเรารู้จักแบ่งเวลาก็สามารถทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนได้ครับ เพราะที่นี่มีอาจารย์ช่วยปูพื้นฐานพร้อมเทคนิคการสอนที่ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น การปรับตัวในรั้ว SCI TU จึงไม่ใช่เรื่องยากเท่าไร”
เมื่อก้าวเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยครั้งแรกเหมือนเรามาเริ่มต้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือกิจกรรม อย่างผมเป็นนักกีฬาฟันดาบของมหาวิทยาลัยก็จะมีการซ้อมหลังเลิกเรียน ในช่วงที่ต้องหยุดเรียนไปแข่ง เพื่อนๆ ก็จะคอยจดงานไว้ให้ ถ้าเรารู้จักแบ่งเวลาก็สามารถทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนได้ครับ เพราะที่นี่มีอาจารย์ช่วยปูพื้นฐานพร้อมเทคนิคการสอนที่ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น การปรับตัวในรั้ว SCI TU จึงไม่ใช่เรื่องยากเท่าไร

เมื่อก้าวเข้ามาในรั้วมหาวิทยาลัยครั้งแรกเหมือนเรามาเริ่มต้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือกิจกรรม อย่างผมเป็นนักกีฬาฟันดาบของมหาวิทยาลัยก็จะมีการซ้อมหลังเลิกเรียน ในช่วงที่ต้องหยุดเรียนไปแข่ง เพื่อนๆ ก็จะคอยจดงานไว้ให้ ถ้าเรารู้จักแบ่งเวลาก็สามารถทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนได้ครับ เพราะที่นี่มีอาจารย์ช่วยปูพื้นฐานพร้อมเทคนิคการสอนที่ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น การปรับตัวในรั้ว SCI TU จึงไม่ใช่เรื่องยากเท่าไร