เปลี่ยนภาษา:  English

กัญจน์พิชชา บุญเรืองยศศิริ (กัน) สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4

สุมนต์ วงษ์ศรี (นิว) สาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4

นางสาวชุติมา เผือกสวัสดิ์ (เต็ม) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

แสงรัศมี มีประวัติ (น้ำหวาน) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที 4

ดูเรื่องปันประสบการณ์เรียนรู้ทั้งหมด

แสงรัศมี มีประวัติ (น้ำหวาน)

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที 4
4 พฤษภาคม 2563

“หากรักในความเป็นวิทย์ ก็สามารถทุ่มเทและอยู่กับมันได้อย่างไม่ท้อ”

ปีแรกที่เข้ามาเรียน มีวิชาพื้นฐานอย่างฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ที่ค่อนข้างยาก ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับตัว อย่างเราจะตั้งใจเรียนในห้อง และอัดเสียงอาจารย์ไว้ฟังทบทวนหลังเลิกเรียนเป็นประจำ จนสุดท้ายเราเข้าใจและสนุกไปกับสิ่งที่เรียน ส่วนเรื่องการทำแล็บความยากคงเป็นการที่เราต้องใช้ความรอบคอบ และระมัดระวังสูง หากทำผิดพลาดไปผลทดลองจะคลาดเคลื่อนหรือเกิดอุบัติเหตุได้ แต่ก็ไม่ต้องกังวลขนาดนั้น เพราะยังมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและพี่ผู้ช่วยสอนคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด
.
ช่วงสอบที่ต้องมีการทำแล็บไปพร้อมๆ กันนั้นก็จะค่อนข้างหนักหน่อย แต่ในเวลาเรียนปกติสามารถแบ่งเวลาไปทำกิจกรรมที่ชอบได้ อย่างเราเคยจัดงาน Open House ของมธ. จัดค่าย Science Camp ทำให้เราได้สัมผัสประสบการณ์จริง ได้ฝึกการติดต่อสื่อสาร ได้รู้จักคนใหม่ๆ เกิดความเข้าใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น เรามองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการต่อยอดทำงานจริงในอนาคตได้
.
ย้อนไปในช่วงที่เลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัย เราไม่ได้คิดถึงว่าสิ่งที่อยากเรียนจะยากหรือง่าย แต่เหตุผลที่ทำให้เราเลือกคณะวิทย์ มธ. คือ หลักสูตรที่น่าสนใจ ในการนำความรู้ด้านวิทย์มาผสมผสานร่วมกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม และสอดแทรกความรู้ด้านธุรกิจจนเกิดงานวิจัยที่หลากหลาย ทำให้เห็นว่าทั้งผู้เรียนและอาจารย์มีความสามารถมาก รวมถึงมีการส่งเสริมเสรีภาพทางความคิด ทำให้กล้าแสดงออกจนเกิดไอเดียใหม่ๆ ได้อย่างไม่จำกัด ทำให้เราคิดว่าเรียนจบไปมีโอกาสเลือกทำงานได้หลากหลายมากกว่าแค่นักวิทยาศาสตร์
.
สุดท้ายขอฝากถึงน้องๆ ที่อยากเรียนต่อคณะวิทย์ ถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่รักและเหมาะสมกับตัวเองจริงๆ น้องจะสามารถทุ่มเท สนุก และอยู่กับมันได้อย่างไม่ท้อเลยค่ะ และหวังว่าคณะวิทย์ มธ. จะเป็นอีกตัวเลือกที่ดีให้กับน้องๆ นะคะ