เปลี่ยนภาษา:  English

TCAS 64 รอบ 1.1 : แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

TCAS 64 รอบ 1.1
แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

TCAS 64 รอบ 1.1 : แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เปิดรับสมัคร TCAS 64 รอบ 1.1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

จำนวนรับ 15 คน

ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 พฤศจิกายน 2563
สมัครได้ที่ www.tuadmissions.in.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
โทร. 054 237 999 ต่อ 5625 หรือ 092 668 5625 (ในวันและเวลาราชการ)
อีเมล Lampang@sci.tu.ac.th