เปลี่ยนภาษา:  English

TCAS รอบ 3 : รับตรงร่วมกัน Admission 1

📢ประกาศ📢

หลังจากการยืนยันสิทธิ์ TCAS63 รอบที่ 3 ที่ student.mytcas.com วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2563
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์”

📌ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่งเอกสาร (สำเนาใบปพ.1) ในรูปแบบไฟล์ pdf. ให้คณะ ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2563
ทาง https://forms.gle/owd5mRJEttE6r2VA6

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1Jce71_Iotj7chNwwH6hAaODdAnjt2m_z/view?usp=sharing

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ Facebook Fanpage คลิ๊กเลย