เปลี่ยนภาษา:  English

Thammasat Open House 2020 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

Thammasat Open House 2020
Science and Technology 

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

📢Thammasat Open House 2020
📆26-28 พ.ย. 2563
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย 10 สาขาวิชา เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ
ณ ชั้น 1 อาคาร บร.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.
📢พบการแสดงนิทรรศการหลักสูตร พร้อมของที่ระลึกสุดพิเศษ จาก 10 สาขาสุดปัง ได้แก่
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ
🎉พบกับไฮไลท์สุดพิเศษจากสาขาวิชา ดังนี้
📌วันที่ 26 พ.ย. 63 พบกับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
📌วันที่ 27 พ.ย. 63 พบกับ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ