ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ“ถอดบทเรียนการทำธุรกิจในจีนช่วงก่อนและหลังโควิด” จันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00-16:00 ณ ห้องกระจก ชั้น 1 บร.4

26 ส.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

📣 ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ

“ถอดบทเรียนการทำธุรกิจในจีนช่วงก่อนและหลังโควิด”

🗓 ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13:00-16:00 ณ ห้องกระจก ชั้น 1 บร.4

📌โดย คุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล

ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมในจีน และกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมัครเข้าร่วมฟังบรรยายได้ที่ link
https://forms.gle/XZczhEL47r18btsi6