คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ระดับโลก Coursera ในโปรแกรม Coursera for Campus

28 พ.ค. 2020 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

โอกาสดี!!! สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคน

ทางคณะฯ ได้เข้าร่วมเป็น Partner กับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ระดับโลก Coursera ในโปรแกรม Coursera for Campus ซึ่งผู้ที่สมัครเข้าร่วมในโปรแกรมนี้จะสามารถเรียนรู้วิชาต่างๆ กว่า 3000 คอร์ส ที่เปิดสอนบนแพลตฟอร์ม Coursera ได้ฟรี และฝึกทักษะทันสมัยและมีความสำคัญ ซึ่งเป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน อาทิ Computer Science, Data Science, Business, Technology, Healthcare, IT & Cloud Computing, Arts & Humanities, Physical Sciences & Engineering, Professional Development

ผู้ที่สนใจขอสมัครเข้าร่วมโปรแกรม สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่

https://forms.gle/zZ49y79mP1tsFbXo9

**ท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับภายใน 24 ชม.