คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของคณะฯ ทุกท่าน ที่ได้รับการสนับสนุนข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563

26 มิ.ย. 2020 | ข่าวทุนวิจัยภายใน, ข่าวสารและกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ที่ได้รับการสนับสนุนข้อเสนอการวิจัย  ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดังต่อไปนี้