คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ที่ได้รับการจัดสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit-RU) ตามประกาศผลการพิจารณาจัดตั้งหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4

14 ส.ค. 2020 | ข่าวทั่วไป, ข่าวทุนวิจัยภายนอก, ข่าวสารและกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ที่ได้รับการจัดสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (Research Unit-RU) ตามประกาศผลการพิจารณาจัดตั้งหน่วยวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4