คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม SCI-TECH TU RUN 2020 “วิ่งด้วยใจไปด้วยกัน” ในโอกาศครบรอบ 34 ปี

22 ต.ค. 2020 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม SCI-TECH TU RUN 2020 “วิ่งด้วยใจไปด้วยกัน” ในโอกาศครบรอบ 34 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 โดยแบ่งประเภทวิ่งเป็น 2 ระยะ คือ 10 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร มีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 1,600 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมวิ่งในประเภท 10 กิโลเมตร

ทั้งนี้ยังได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาได้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 1รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ได้ร่วมใจกันรวบรวมเงินเพื่อจัดตั้งเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้จัดสรรส่วนหนึ่งเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาในวันกิจกรรมจำนวน 7 ทุน อีกด้วย.

สามารถชมรูปเพิ่มเติมได้ที่https://www.facebook.com/SciTechTURun/