คณะวิทย์ มธ. คิดค้นแอปพลิคชันเพื่อผู้ป่วย Covid-19 รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

13 เม.ย. 2020 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

วันนี้มีแอปพลิเคชันน่าสนใจ ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาร่วมกับทีมจิตแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกัน

My Mood Day
แอปพลิเคชันนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้จิตแพทย์สามารถติดตามสุขภาพใจของผู้ป่วยก่อน และระหว่างการกักตัวในโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ทำให้สามารถผสมผสานการพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ อันจะนำไปสู่การรักษาพยาบาลที่ประสบความสำเร็จและมีคุณภาพ

**การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของจิตแพทย์​