คลิปบันทึกคลิปบันทึก การแถลงนโยบาย วิสัยทัศน์ แนวทางบริหารคณะฯ จากผู้ประสงค์เข้ารับการเสนอชื่อ “คณบดี” SCI-TU

12 ส.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

https://drive.google.com/file/d/1zKKyv_3_WdALUia–1eR4qQdEnU8rm7Y/view?usp=sharing

🎥ทุกท่านสามารถชมคลิปบันทึกคลิปบันทึก

การแถลงนโยบาย วิสัยทัศน์ แนวทางบริหารคณะฯ

จากผู้ประสงค์เข้ารับการเสนอชื่อ “คณบดี” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1zKKyv_3_WdALUia–1eR4qQdEnU8rm7Y/view?usp=sharing