“จุลสารวิจัยฉบับปฐมฤกษ์”คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.

11 พ.ย. 2021 | Science Research Forum, ข่าวทั่วไป, ข่าวและกิจกรรมวิจัย, จุลสารประจำเดือน

📢 ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอนำเสนอ
“จุลสารวิจัยฉบับปฐมฤกษ์” ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

📘โดยภายในประกอบด้วย ข้อมูลสรุปจำนวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในรูปแบบการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการและการบรรยาย ในปี พ.ศ. 2564 ข้อมูลสรุปการได้รับทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
รวมทั้งส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่โดดเด่นจากหลากหลายสาขาวิชาในคณะ

ทุกท่านสามารถอ่าน “จุลสารวิจัยฉบับปฐมฤกษ์” ได้ที่ 👇
📌https://online.fliphtml5.com/tjofw/zxfr/