ถอดบทเรียนการทำธุรกิจในจีนช่วงก่อนและหลังโควิด บรรยายพิเศษโดยคุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 ส.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 #SCITU ได้รับเกียรติจากโดยคุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล
ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมในจีน และกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บรรยายพิเศษเรื่อง “ถอดบทเรียนการทำธุรกิจในจีนช่วงก่อนและหลังโควิด”
ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เข้าฟังการบรรยายในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดจขึ้น ณ ห้องกระจก อาคาร บร.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.