ทำความรู้จัก “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” เขาคือใคร เขาเรียนอะไรมา

7 ก.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

หลายคนคงยังไม่รู้จักกับอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด เพราะแม้แต่ในใหญ่บางๆ ประเทศ ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านธุรกิจประกันภัยอย่างมาก โดยเฉพาะการประกันชีวิตและสุขภาพ ก็ยังคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้จักอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมักทำงานอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทประกันภัยเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นได้

กว่าจะเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ ต้องเริ่มจากการเรียนสาขาเฉพาะ คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) คือสาขาวิชาที่จะผลิต “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” หรือ “Actuary” ผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และคาดการณ์ ผลกระทบทางด้านการเงินของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ในธุรกิจประกันภัย 

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย  คือ บุคคลซึ่งประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์ และประมาณการเกิดเหตุการณ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนในอนาคต เช่น การเกิด การเจ็บป่วย การเกิดอุบัติเหตุ การทุพพลภาพ การเกษียณอายุ การว่างงาน เป็นต้น เพื่อช่วยให้ประมาณเหตุการณ์ ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้ใกล้เคียงความเป็นจริง โดยการจัดทำในรูปของตาราง แล้วนำผลที่ได้มาใช้ประกอบกับความรู้ด้านการบริหารและการเงิน เพื่อคำนวณอัตราเบี้ยประกัน เงินสำรอง และตัวเลขข้อเท็จจริงอื่นๆ ทางการเงิน ซึ่งจะทำให้บริษัทประกันภัย สามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น มั่นคง และให้ความยุติธรรม แก่ผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ได้ นอกจากนี้ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยยังต้องมีความเข้าใจในการดำเนินงานหลายขั้นตอนของธุรกิจประกันภัย เช่น การจัดการทั่วไป การตลาด การวิจัย การพิจารณารับประกัน การลงทุน การบัญชี การบริหาร และการวางแผนระยะยาว ทั้งนี้ก็เนื่องจากการคำนวณของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย จะถือเป็นข้อผูกมัดทางการเงินของบริษัทในระยะยาวเป็นเวลาหลายปี จึงส่งผลต่อนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

อยากเรียนเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องเริ่มยังไงน้องๆ คนไหนที่สนใจด้านนี้คณิตศาสตร์ประกันภัย ขอแนะนำสถาบันการศึกษา อย่าง คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย เพื่อเป็นประกอบอาชีพเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในอนาคต