ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

22 ก.ย. 2020 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขัน และประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563 คลิ๊ก