ภาพบรรยาการ การแถลงแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และตอบรับการทาบทาม ให้ดำรงตำแหน่งคณบดี

7 ก.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป

ภาพบรรยาการ การแถลงแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และตอบรับการทาบทาม ให้ดำรงตำแหน่งคณบดี

วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้อง S-106 อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และช่องทางออนไลน์ ผ่าน Microsoft Team

#การสรรหาคณบดี #SCITU