รัฐบาลเยอรมัน (Germany’s Ministry for Economic Cooperation and Development – BMZ) ร่วมกับ The German Academic Exchange Service (DAAD) , Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES) , the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่และนักศึกษาปริญญาเอก เพื่อการพัฒนางานวิจัยระดับนานาชาติ รวมถึงการออกแบบเครื่องมือวิจัยที่ได้ประสิทธิภาพ

13 ธ.ค. 2020 | ข่าวทุนวิจัยภายนอก, ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2564