สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ จัดโครงการ“การเตรียมความพร้อมการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการเก็บกู้สารเคมี”

2 พ.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ (BEB) จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมการทำงานกับ สารเคมีอันตรายและการเก็บกู้สารเคมี”

เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติงานบนพื้นฐานความปลอดภัย สามารถเลือกใช้ PPE / ทำ CPR/ ใช้ถังดับเพลิง🧯 / การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินเบื้องต้นได้ 🆘

โครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

โครงการนี้ได้รับการอบรมโดยทีมงาน Safesiri Thailand Co.,Ltd. ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน