สารอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2566 จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28 ธ.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

สารอวยพรปีใหม่ พ.ศ.2566

ปี 2565 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน รวมถึงพันธกิจการเรียนการสอนเป็นแบบ Online ส่งผลให้คณะฯ ได้รับผลกระทบในหลายด้านรวมถึงความเสี่ยงของจำนวนนักศึกษาที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจในสภาวะเช่นนี้ แต่อย่างไรประเทศไทยก็สามารถรับมือกับสถานการณ์ Covid-19 ได้บ้างในระยะครึ่งปีที่ผ่านมานี้

ในปีใหม่ 2566 นี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศจะดีขึ้น ส่งผลให้ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน จะมีพลังกาย พลังใจ ร่วมมือกัน รวมพลังทำงานตามหน้าที่ของตนให้ดี และช่วยกันส่งเสริมเพื่อนร่วมองค์กรของเรา สร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของเราเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ขออำนวยพรให้ทุกท่านมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพใจที่แข็งแกร่ง เพื่อก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกับการพัฒนาคณะวิทย์ฯ มหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์