สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

30 พ.ย. 2020 | ข่าวทุนวิจัยภายนอก, ข่าวสารและกิจกรรม

จํานวน 8 ประเภททุน ดังนี้

  1. ทุนศาสตราจารย์ดีเด่น
  2. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)
  3. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
  4. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
  5. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
  6. ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
  7. ทุนโครงการกาญจนาภิเษก (คปก.)
  8. ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 (สมัครได้ที่ คลิกที่นี่)