สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับข้อเสนองบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 (ผ่านหน่วยงาน)

7 พ.ย. 2020 | ข่าวทุนวิจัยภายนอก, ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. (สมัครได้ที่ คลิกที่นี่)