ส่งสุขเกษมสันต์ วันเกษียณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมงาน

16 ก.ย. 2021 | Uncategorized

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมงาน

ส่งสุขเกษมสันต์ วันเกษียณ

แสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2564

29 กันยายน 2564 (ในรูปแบบออนไลน์)
“พร้อมลุ้นรับของรางวัลพิเศษภายในงาน มูลค่ารวมกว่า 4,800 บาท”

ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นฤมล พินเนียม ชนะไพฑูรย์
(สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน)
2. รองศาสตราจารย์ ดร. สุกฤษ ตันตราวงศ์
(สาขาวิชาเคมี)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธีรา ลิมปิพิชัย
(สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
4. นางกาญจนา บู่บาง
(งานยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
5. นางฐิติภา พระแก้ว
(งานยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
6. นายสมเดช กุดเป็ง
(สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)

ผู้ร่วมงานสามารถแสดงความรู้สึก เขียนข้อความถึงผู้เกษียณอายุราชการได้ โดยผ่าน Padlet: You are beautiful
(ข้อความ ความรู้สึกของท่านจะถูกนำมาอ่านขณะถ่ายทอดสด และส่งให้ผู้เกษียณภายหลังจบงาน)

_________________________________________________________________________________

Untitled

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และเลือกช่องทางรับชมการถ่ายทอดสดเพื่อลุ้นรับของรางวัล ได้ที่
https://forms.gle/QqHA2RhnPdiQfhdg8

(สุ่มแจกของรางวัลระหว่างถ่ายทอดสด ท่านจะต้องรับชมถ่ายทอดสดอยู่ในช่องทางที่เลือกเพื่อมีสิทธิได้รับของรางวัล)

_________________________________________________________________________________

ขอเชิญเขียนความในใจพร้อมแนบรูปของผู้เขียน
ถึงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

.

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับของรางวัล

  • เขียนความในใจพร้อมแนบรูปของผู้เขียน ถึงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
  • เขียนความในใจทาง Padlet: You are beautiful

ข้อความใดถูกใจคณะกรรมการมากที่สุดจะได้รับเลือกขึ้นมาเพื่ออ่านให้ผู้เกษียณฟังในระหว่างถ่ายทอดสด
(ทั้งนี้ท่านจะต้องอยู่ในห้องถ่ายทอดสดในขณะที่กำลังอ่านความในใจด้วย จึงจะมีสิทธิได้รับของรางวัลพิเศษ)

TWS Wireless bluetooth 5.0 headset Earphone Earbud หูฟังบลูทูธ สเตอริโอ  หูฟังเล่นเกมส์ แยกเสียงซ้ายขวา รุ่น F9 | Shopee Thailand
TWS Wireless bluetooth 5.0 headset Earphone Earbud หูฟังบลูทูธ สเตอริโอ หูฟังเล่นเกมส์ แยกเสียงซ้ายขวา รุ่น F9

_________________________________________________________________________________

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด

.

Zoom ไม่ได้เข้ารหัสการใช้งานแบบ End-to-end อย่างที่โฆษณา! – TechTalkThai

.

Facebook - เข้าสู่ระบบหรือสมัครใช้งาน

.

มาเจาะลึกพฤติกรรมคนไทย กับการดู Youtube  เดี๋ยวนี้คนดูวิดีโอออนไลน์มากกว่าทีวี... แล้วยังไงต่อ? | Brand Inside