แถลงการณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. กรณีการตรวจสอบพบความผิดปกติของคะแนน TCAS63 รอบ 3 Admission 1

9 พ.ค. 2020 | ข่าวการรับเข้าศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

แถลงการณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรณีการตรวจสอบพบความผิดปกติของคะแนน TCAS63 รอบ 3 Admission 1

คะแนนต่ำสุด
วท.บ. วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (พิเศษ) 66.0
วท.บ. คณิตศาสตร์การจัดการ (พิเศษ) 46.25
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปกติ) 112.85
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (พิเศษ) 90.1
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ลำปาง) 52.50

แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามมาตรการเยียวยาในการประกาศผล TCAS63 รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

กรอกแบบฟอร์มที่นี่

📌 ทั้งนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่ของทางคณะติดต่อไปก่อน แล้วจึงสามารถเข้ามากรอกเพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ 📌