แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามมาตรการเยียวยาในการประกาศผล TCAS63 รอบที่ 3

10 พ.ค. 2020 | ข่าวการรับเข้าศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

📢แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามมาตรการเยียวยาในการประกาศผล TCAS63 รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

กรอกแบบฟอร์มที่นี่

📌 ทั้งนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่ของทางคณะติดต่อไปก่อน แล้วจึงสามารถเข้ามากรอกเพื่อยืนยันสิทธิ์ได้ 📌