โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเครือข่ายภาคกลาง ปี 2562

4 ส.ค. 2020 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ และคณะทำงาน ได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 3 ห้อง พร้อมมอบโล่ห์  ป้ายประกาศนียบัตร และงบประมาณ สนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในโครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการเครือข่ายภาคกลาง ปี 2562 ให้กับ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  โดย รศ.ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์ ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางเคมี 1 โดย ผศ.ดร.สุวดี ก้องพารากุล และ ห้องปฏิบัติการ C401 โดย รศ.ดร.จิรดา สังขรรัตน์ ในระดับดีเด่นจำนวน 2 ห้อง และระดับดี 1 ห้อง โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยดังกล่าวให้การต้อนรับ