ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565

9 ก.พ. 2023 | ข่าวทั่วไป

.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะฯ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2565

1. คุณจิตติพัฒน์ สงวนสิน ประเภทข้าราชการ

2. คุณโสภา อยู่เปรม ประเภทลูกจ้างประจำ

#SCITU#แสดงความยินดี#บุคลากรดีเด่น

.