ฝ่ายวิชาการ SCI-TU จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี (ปัญหาพิเศษของนักศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565

23 พ.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

.

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายวิชาการ SCI-TU จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี (ปัญหาพิเศษของนักศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอผลงาน (โปสเตอร์) ของนักศึกษา มีโปสเตอร์ทั้งหมด 339 โปสเตอร์ โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลักคือ Physical Science Digital and Data Analysis , Life Science , Technology Theory และ Environmental and Sustainability ทั้งนี้ในงานนำเสนอโปสเตอร์ ยังได้รับความร่วมมือจากนักศึกษารายวิชา SC301 และ นักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. ร่วมนำเสนอในครั้งนี้ ซึ่งในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางและโอกาสสู่ความสำเร็จหลังเรียนจบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมศาสตร์” โดย คุณจุฑาพัฒน์ บางดี CEO & Founder of Castron Tech และ Tradra (E-Commerce Platform) และการเสวนาบางเล่าประสบการณ์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในหัวข้อ Best Of Cultural Sustainability in Fashion ภายใต้เครือข่าย โครงการ Fashion V Together ครั้งที่ 11 โดยมี อ. ดร.ธนิกา หุตะกมล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนที่ในช่วงสุดท้ายจะเป็นการมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอโปสเตอร์

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้อง S-106 และบริเวณโถงชั้น 1 อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

.