รศ. ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี SCI-TU ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมงานเปิดตัว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academic of Science : TAS)

25 พ.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

รศ. ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อ. ดร.ธนิกา หุตะกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมงานเปิดตัว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academic of Science : TAS)

.

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) จัดงานร่วมงานเปิดตัว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academic of Science : TAS) ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานและสักขีพยาน พร้อมกล่าวปาฐกาถานำ ซึ่ง รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บพค.​ กล่าวถึงหลักการและบทบาทของ บพค.​ ในการเป็นตัวกลางในการสนับสนุนและผลักดันโครงการ “ธัชวิทย์” และ ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ได้กล่าวถึงแผนการทำงาน ของ บพค. และการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ที่เป็น Non-convention Future Graduate Platform ตามความต้องการของสถาบันวิจัยและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ภายใต้ TAS Education sandbox พร้อมนำทีมอธิการบดีและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผู้อำนวยการจากสถาบันวิจัย และตัวแทนจากภาคเอกชน ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค.
รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บพค.​

ในการนี้ รศ. ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมงานเปิดตัว และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ธัชวิทย์” วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thailand Academic of Science : TAS) ในครั้งนี้ และยังได้เยี่ยมชมบูธจากหน่วยงานที่นำผลงานวิจัยมานำเสนอในงานนี้อีกด้วย