การประชุมเพื่อรับฟังกระบวนการสรรหาคณบดี และเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะฯ

25 ก.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2565) คณะกรรมการสรรหาคณบดีจัดการประชุมเพื่อรับฟังกระบวนการสรรหาคณบดี และเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะฯ ณ ห้องประชุม S-106 อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก

.