ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะฯ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย วิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารคณะฯ จากผู้ประสงค์เข้ารับการเสนอชื่อ “คณบดี”

29 ก.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

📢 ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะฯ เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย วิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารคณะฯ จากผู้ประสงค์เข้ารับการเสนอชื่อ “คณบดี”

.

📅 ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ณ อาคาร บร.5 ห้อง S-106 และ

🧑🏻‍💻 ออนไลน์ทาง Microsoft Team shorturl.at/aPRV9

.